Διδακτορικές


Κενό.

No Τίτλος
   

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

No Τίτλος
1 "Μελέτη και σχεδιασμός ηλιακού συστήματος μέσων θερμοκρασιών"
(Λυμπερόπουλος Κώστας - 9/2011)
2 "Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμου σχεδιασμού και ανάπτυξης αειφόρου προϊόντος "
(Μπεκάκος Παναγιώτης - 7/2014)

 

 

 

 

Διδακτορικές Διατριβές

No Τίτλος
1 "Προηγμένες τεχνολογίες διάγνωσης-πρόγνωσης βλαβών σε μηχανολογικές κατασκευές με χρήση εποπτικών μεθόδων: Περίπτωση υπέρυθρης θερμογραφίας" (Τσανάκας Ιωάννης)
2 "Ασύρματες τεχνολογίες και Συστήματα Επιτήρησης και Διάγνωσης" (Πιστοφίδης Πέτρος)
3 "Βιωσιμότητα αιολικών πάρκων και βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας τους μέσω διαδικασιών βελτιωτικής συντήρησης"
(Κωνσταντινίδης Μανώλης)