Στοιχεία Μηχανών

Εισαγωγή του υποψήφιου Μηχανικού στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάλυση κοινών μηχανολογικών κατασκευών και των επιμέρους τμημάτων τους.

Τεχνολογία Παραγωγής

Η απόκτηση ικανοτήτων από τον υποψήφιο Μηχανικό Παραγωγής να αντιλαμβάνεται, να εποπτεύει και να καθοδηγεί αντίστοιχες κατεργασίες.

Μηχανολογικό Σχέδιο

Εισαγωγή στις αρχές του μηχανολογικού σχεδιασμού, στους κανονισμούς και στα υλικά σχεδίασης.

Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων

Εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες Τεχνικές της Αξιοπιστίας και της Συντήρησης ενός τεχνολογικού συστήματος.

Διαχείριση Συστημάτων Ήπιων Μορφών ενέργειας

Eισαγωγή στην ανάπτυξη και σχεδιασμό ενεργειακών έργων. Τεχνικά - Οικονομικά στοιχεία. Στατικά και δυναμικά κριτήρια. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπολογισμός τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων και απόφαση για τη βιωσιμότητα ή μη της επένδυσης (decision-making). Προσδιορισμός χαρακτηριστικών τοποθεσίας και τεχνικών χαρακτηριστικών εγκατάστασης. Ανάλυση αρχικού κόστους εγκατάστασης και υπολογισμός ετήσιου κόστους λειτουργίας. Υπολογισμός ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμογή στην περίπτωση αιολικών πάρκων, Φ/Β συστημάτων και ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων.

Καλωσήρθατε στο MeDiLab©

Η παγκοσμιοποιημένη πλέον έρευνα, η ελαχιστοποίηση του κόστους/παραγόμενη μονάδα και η βελτιστοποίηση της ποιότητας αποτελούν αυτονόητα στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια του ανταγωνισμού και ανάπτυξης μιας βιομηχανίας την τελευταία αλλά και την επόμενη δεκαετία. Αυτή η τάση δεν μπορεί να αφήσει κανένα ασυγκίνητο πόσο μάλλον έναν Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης.

Το MeDiLab© μεταφράζοντας και υλοποιώντας το παραπάνω συμπέρασμα προσφέρει στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενός Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης μια σειρά μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, ικανών να τον προετοιμάσουν για τις εξελίξεις του αύριο, μελετώντας τις ανάγκες του σήμερα, διδασκόμενος από την εμπειρία του χθες. Αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων που προσφέρει το Εργαστήριο γίνεται στο πεδίο Μαθήματα.

Παράλληλα, το MeDiLab© επιδιώκοντας να αναπτύξει μια αξιόλογη και γόνιμη ερευνητική συνεργασία με ένα εύρος επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολοκληρωτικά διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς, προσφέρει υπηρεσίες σε περιοχές τόσο σχεδιαστικού, μελετητικού, κατασκευαστικού αλλά και διαγνωστικού ενδιαφέροντος. Το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό του, ο σύγχρονος εξοπλισμός του και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, μπορούν να εγγυηθούν μια αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία. Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει το Εργαστήριο γίνεται στο πεδίο Υπηρεσίες .

Υπηρεσίες

Το MeDiLab© στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς όπως:

  • Μελέτης, Σχεδιασμού, και Υλοποίησης διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων (CE).
  • Μελέτης, Σχεδιασμού, Διαστασιολόγησης και Αξιολόγησης ηλιακών εγκαταστάσεων.
  • Μελέτης, Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Κατασκευής βιομηχανικών προτύπων με εφαρμογή σύγχρονων σχεδιαστικών μεθόδων (CAD/CAM/CAE/ERP).
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων συστήματων και λογισμικού παρακολούθησης παραγωγικής διαδικασίας, ασύρματου ελέγχου, φθοράς και συντήρησης μηχανών κλπ.
  • Μη καταστροφικοί έλεγχοι (θερμογραφικός έλεγχος, έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων, κλπ), διάγνωση βλαβών.
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες βιοτεχνικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχος απόδοσης και ασφάλειας φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50160 και ΕΝ 62446.