Μεταπτυχιακές


Διαθέσιμα Θέματα Μεταπτυχιακών Διατριβών

No Τίτλος
1 Διερεύνηση επιπτώσεων από τη λειτουργία ΑΠΕ: Περίπτωση ανεμογεννήτριας.
2 Επισκόπηση ερευνητικού πεδίου, μεθοδολογιών, πρακτικών, ερευνητικών έργων και εφαρμογών στην ερευνητική περιοχή της οικολογικής καινοτομίας (Ecology innovation).
3 Διερεύνηση της μετάβασης του μοντέλου αποζημίωσης των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ από σταθερών εγγυημένων τιμών (feed in tariff) σε μοντέλο εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed in premium).

 

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακές Διατριβές

No Τίτλος
1 "Καταγραφή και ανάλυση ατυχημάτων κατά τη λειτουργία ανεμογεννητριών: οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις" (Π.Τσούρτος)
2 "Αποτίμηση και 'πρότυπη' καταγραφή ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα" (Α.Βλάχος)
3 "Πολιτικές προώθησης των ΑΠΕ σε Ευρώπη και Αμερική: Υφιστάμενη κατάσταση, προοπτικές, εμπόδια, προκλήσεις" (Μ.Μπακιρτζή)
4 "Μελέτη εγκατάστασης και έλεγχος βιωσιμότητας μονάδας τρι-παραγωγής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μικρής αγροτικής κοινότητας (<3.000 κατ.) στην Ελλάδα με χρήση βιομάζας" (Π.Παπαϊωακείμ)
5 "Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση ηλιακού θερμικού συστήματος για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων κατοικίας στην Ελλάδα" (Θ.Μάστορα)

 

 

 

 

 

Μεταπτυχιακες Διατριβές

No Τίτλος
1 "Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών γεννητριών στη Βορειοανατολική Ελλάδα" (Μπόνια Χριστίνα)
2 "Εξέταση λύσης για την κατεργασία όξινων νερών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και την ασφαλή περιβαλλοντική τους διάθεση" (Ζαλούμη Δέσποινα)
3 "Συγκριτική ανάλυση βιομηχανικών γραμμών παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων κρυστάλλων πυριτίου (Si) και λεπτού υμενίου (thin film)" (Πασχαλίδου Γεωργία)
4 "Πράσινη παραγωγή: Ο μηχανολογικός σχεδιασμός στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας" (Μαρσίδου Σοφία)
5 "Εκτίμηση κύκλου ζωής ανεμογεννήτριας >1 MW για υπεράκτιες, παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές" (Βενάρδος Παναγιώτης)
6 "Προσδιορισμός και ανάλυση παραγόντων που επιδρούν στην αξιοπιστία ενεργειακών πάρκων από ΑΠΕ: Μελέτη περίτπωσης" (Πίτσα Δέσποινα)
7 "Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κατοικιών στην αειφόρο δόμηση - Περίπτωση σχεδιασμού και μελέτης μικρής αυτόνομης κατοικίας στην Ελλάδα" (Τζίκα Βασιλική)
8 "Εναλλακτικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής για το νησί της Κύπρου - Μελέτη περίπτωσης συγκεντρωτικών κατόπτρων" (Κυπριανού Χριστίνα)
9 "Ενεργειακή διαχείριση συστημάτων αθλητικού κέντρου: Περίπτωση Κλειστού Κολυμβητηρίου Ξάνθης" (Ηλιάδου Παρασκευή)
10 "Αποτύπωση ενεργειακής φυσιογνωμίας Ν. Σερρών: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)" (Λυμπέρης Γεώργιος)
11 "Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κατοικιών στην αειφόρο δόμηση: Περίπτωση ηλιοθερμικής εγκατάστασης" (Ι. Καρυπίδης)
12 "Μεθοδολογίες χωροθέτησης ενεργειακών πάρκων: Περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων" (Γ. Κουσίδης)
13 "Διαχείριση ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Έλεγχος βιωσιμότητας λειτουργίας χυτηρίων με εναλλακτική μορφή ενέργειας" (Χ. Τοπάλης)
14 "Υβριδικά συστήματα ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας. Κριτήρια σχεδιασμού και αξιολόγησης" (Δ. Καρακοπούλου)
15 "Μελέτη βιωσιμότητας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον Οργανικό Κύκλο Rankine" (Α. Γκαλτσίδη)