Ανθρώπινο δυναμικό

 

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ και Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Δρ. Γιούρκα
Παρασκευή
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Δρ. Πιστοφίδης
Πέτρος

Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Μπεκάκος
Παναγιώτης
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
και Υποψήφιος Διδάκτορας

Δρ. Ορφανίδης Αναστάσιος
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Δρ. Κυρίτση
Χάιδω
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ

Δημητριάδου
Παρασκευή
Επιστημονικός συνεργάτης ΔΠΘ
και Υποψήφιος Διδάκτορας