Εξοπλισμός

Μηχανουργικός Εξοπλισμός

YANG SMV 1000, Κάθετο CNC Κέντρο Κατεργασίας
HAAS, CNC Κέντρο τόρνευσης

Μετρητικός Εξοπλισμός

1 Μονάδα συλλογής δεδομένων (DAQ), National Instruments Cdaq-9172
1 Κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας υψηλής ανάλυσης, Impac IVN 780-P/HT
1 Κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας pocket size, dual vision, Micron Microshot-B
1 Μικροσκόπιο Bresser Biolux AL
1 Σκληρόμετρο TIME Group Inc. TH140
1 Τραχύμετρο TIME Group Inc. TR2000
1 Πυρόμετρο Eurotron IRtec Rayomatic 6
1 Πυρόμετρο Eurotron IRtec Rayomatic 10
2 Σετ Αισθητηρίων Δονήσεων, Kistler accelerometer 8702B25M1 - Complete Kit
1 Πυρανόμετρο μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας (solarimeter) KIMO SL200
3 μετατροπείς εναλλασσομένου ρεύματος (AC current transducers) 50 A (AC) - 10 V (DC)
2 Ηλεκτρονικά μικρόμετρα, Tesa Micromaster 0-30mm

Εξοπλισμός ΑΠΕ

6 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου συνολικής ισχύος 460Wp
2 φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου συνολικής ισχύος 160Wp
1 πλήρες σετ εγκατάστασης φ/β συστήματος (controller, ρυθμιστής φόρτισης, συσσωρευτης)

Εξοπλισμός Ταχείας Πρωτοτυποποίησης - Αντίστροφης Μηχανολογίας

RAPID PROTOTYPING dimension SST, StrataSYS 200X200X300
CMM 1 Microscribe-3D Immersion
3DHUB 3D Printer, type ZORTAX M200

Εξοπλισμός Μη Καταστροφικων Ελέγχων (NDT)

Συσκευή Υπερήχων SONATEST Dscan 90
Συσκευή Μαγνητικών Σωματιδίων Deutropuls της Karl Deutsch
Διεισδυτικά υγρά - NDE Educational Kit

Εξειδικευμένο Software

TopSolid, Missler CAD/CAM/ERP package
NX5 ,UGS Corp. CAD/CAM//CAE/ERP package
Pro/ENGINEER, Parametric Technology Corp. CAD/CAM/CAE package
CES 2008, Granta Design, Material selection and design package, EduPack
COMSOL Multiphysics v3.4, Finite Element Method (FEM) Modelling Software
3D CAD Software Dassault Systemes SolidWorks
3D CAM Software SolidCAM iMachining
T*SOL Expert 4.5 Software, Dynamic Thermal Simulation Program for Designing and Optimizing Solar Thermal Systems
TRNSYS 17 Educational Edition Software, Transient System Simulation Tool

Γενικό Hardware

11 Σταθμοί Εργασίας/Hλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου Desktop
1 Σταθμός Εργασίας/Hλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Laptop
1 Scanner Hewlett-Packard C9866A scanjet
1 Έγχρωμος εκτυπωτής τύπου bubblejet, Canon S4500
1 Pen plotter, Hewlett-Packard Designjet 500-800 series
1 Ηλεκτρονικός Διαδραστικός Πίνακας Mimio Interactive